Center for Hospitality and Experiences

Nyhed

Antal af danske overnatninger stiger

Antallet af danske overnatninger er steget i alle former for overnatninger sammenlignet med 2019. Danmark er dermed tilbage på det niveau mht antal turismeovernatninger efter Pandemien. Dette skriver turistmonitor. 2022 blev et vildt år for dansk turisme, hvor rekorderne langt de fleste steder gang på gang blev slået.

Der har været en del flere turister at finde i særligt kystområderne de seneste år under coronapandemien, og det er derfor i de kystnære destinationer, at den største fremgang i turistovernatninger siden 2019 skal findes.

En af de destinationer, der har oplevet en markant vækst siden 2019, er Destination Limfjorden, hvor antallet af overnattende gæster er steget med 23 procent.  Den mest eksplosive stigning har dog fundet sted i hovedstadsområdet, hvor antallet af overnatninger er steget med 88 procent.

tourism photo Denmark beach